اثر کربوهیدرات­ های پرنقش تصفیه شده حاصل از مخمر هیدرولیز شده با آنزیم بر وجود باکتری سالمونلا در روده ­های کور مرغ­ های مادر گوشتی و جوجه­ های آنها

مقدمه:

     کنترل سالمونلا در پرورش طیور هم از نظر سلامت پرنده و هم انسان حائز اهمیت است. سالمونلا تنها در ایالات متحده، باعث یک میلیون گزارش بیماری، 19000 بستری و 380 مورد مرگ انسان در سال است. محصولات طیور آلوده از عوامل این آمار است. استفاده زیاد از آنتی­ بیوتیک موجب ایجاد مقاومت آنتی­ بیوتیک در باکتری­ های بیماری­زا شده است. از این رو به خاطر فشار روزافزون نهادهای قانونی و تقاضای بازار، روش­ های جایگزین برای کنترل بیماری­ های ناشی از مصرف غذا در حال توسعه می­ باشند. استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه و مشتقات آن در جیره ­های غذایی حیوانات به عنوان جایگزین مناسب آنتی ­بیوتیک و به دلایل تغذیه­ای، ایمنی­زایی و سهولت استفاده مورد توجه است. از این رو تحقیق حاضر برای ارزیابی اثرات استفاده پیوسته کربوهیدرات­ های پرنقش تصفیه شده (RFC) بر آلودگی سالمونلا در مرغ­های مادر و جوجه­ های آنها انجام شد.

مواد و روش­ها:

یک آزمایش فاکتوریل 2×2 با دو تیمار مرغ مادر و دو جیره غذایی (0 و 50 گرم RFC در هر تن خوراک) با 4 تکرار (پن) انجام گردید. تعداد 1040قطعه جوجه یکروزه ماده سویه راس 708 و 288 قطعه جوجه یکروزه خروس سویه راس 344 از مرغ اجداد خریداری شدند که بدون آلودگی به سالمونلا بودند و در 16 پن مخصوص جوجه مرغ­ها (تعداد 65 قطعه در هر پن 3/14مترمربع) و 16 پن مخصوص جوجه خروس­ ها (تعداد 18 قطعه در هر پن 6/4 مترمربع) در بستر تا 21 هفتگی پرورش یافتند. در روز 147 پرورش، تعداد 8 خروس با میانگین وزن هر پن نرها و 60 مرغ انتخاب شده تصادفی از هر پن ماده ­ها با هم ترکیب شده و به 16 پن در یک سالن ایمن دارای پرده­ های جانبی اختصاص داده شدند. هر پن (9/15 مترمربع) دارای دو سوم نرده چوبی و یک سوم تراشه نجاری تازه کاج بود. دانخوری­ های مرغ­ ها روی نرده ­ها و دانخوری خروس­ ها روی پوشال قرار داده شدند. هر پن دارای یک لانه حاوی 4 فضای تخمگذاری دوتایی (8/50 سانتیمتر عرض) و 4 فضای تخمگذاری یگانه (4/25 سانتیمتر عرض) بود. تخم مرغ ­ها دوبار در روز جمع ­آوری و برای نرده­ ها و پوشال­ های هر پن به صورت جداگانه در دمای 7/16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70% نگهداری شدند. از هفته 25 تا 64، تلفات دوبار در روز جمع ­آوری و ثبت شدند. در زمان ورود مرغ­ها به سالن تخمگذاری در 21 هفتگی، تحریک نوری با 14 ساعت نوردهی انجام شد. ده روز بعد طول روز به 15 ساعت رسید و در هنگام 5% تخمگذاری به 5/15 ساعت رسید.

 

یک نمونه تصادفی حاوی 28 پولت به ازای هر جیره غذایی که در پن­های مرغ­ها پس از انتقال به سالن باقی مانده بودند به قفس­های انفرادی منتقل شدند و 14 روز دیگر نیز با همان جیره ­های مربوط به خود تغذیه شدند. این تعداد شامل 5.4 درصد گله بود. در پایان هر پولت توزین و کشتارشده و روده­ های کور به صورت بهداشتی خارج شدند و آزمایش ­های میکروب­شناسی مربوطه انجام شدند.

علاوه بر این، یک نمونه حاوی 30 قطعه مرغ برای هر جیره از دو پن موجود در سالن تخمگذاری در سن 64 هفتگی انتخاب گردید. این باور وجود داشت که به دلیل ترافیک رفت و آمد روزانه بهترین فرصت آلودگی تجمعی طی دوره آزمایش وجود دارد. این تعداد 6.3 درصد گله را شامل می­شد. همچون قسمت قبلی، کشتار و آزمایش میکروب­شناسی برای گونه­ های سالمونلا انجام شد.

تعداد 60 عدد تخم مرغ جمع ­آوری از روی نرده­های هر پن به طور معمول یک هفته در میان در دستگاه جوجه­ کشی قرار داده شدند. بنابراین تعداد 1200تخم مرغ به ازای هر پن (تکرار) و 9600 تخم مرغ به ازای هر تیمار برای بررسی باروری و جوجه درآوری در دستگاه جوجه کشی قرار گرفتند. پس از پایان دوره جوجه ­کشی، تخم­ های تفریخ نشده شکسته و از نظر علت و زمان مرگ و میر جنین بررسی شدند. همچنین تخم مرغ های ترک دار و بدون نطفه هم شناسایی شدند و در محاسبات لحاظ شدند. علاوه بر این در هفته 51، تعدادی تخم مرغ با دستکش از پن هر مرغ مادر با شجره متفاوت برداشته و در دو دستگاه جوجه کشی جداگانه قرار داده شدند.

برای انجام آزمون نتاج، جوجه ­های تفریخ شده از دستگاه خارج و از روی بال تعیین جنسیت گردیدند و با توجه به نوع مادر در جای متفاوت نگه داشته شدند. تعداد 12 قطعه جوجه نر به هر یک از 16 پن روی بستر تازه توزیع شدند. همه این جوجه ­های گوشتی در 34 روزگی کشتار و نمونه روده کور برداشته شد.

 

نتایج و بحث:

روده کور مرغ­های تیمار شاهد در سن 23 و 64 هفتگی به ترتیب به میزان 71.4 و 40 درصد آلوده به سالمونلا بود اما در مرغ­ های مصرف کننده RFC هیچ سالمونلایی در هر دو سن یافت نشد.

همچنین آلودگی سالمونلا در جوجه­ های گوشتی تیمار شاهد 12.5 درصد بود ولی در تیمار RFCصفر بود.

 روش هیدرولیز آنزیمی به عنوان یک روش جدید فرآوری مخمر سبب می­شود تا قندهای دی-مانوز موجود در کمپلکس مانان الیگوساکارید (MOS) را به شکل­ قابل دسترس کربوهیدرات­های پرنقش تصفیه­ شده تولید ­کند که بر ضد طیفی از گونه­های باکتریایی گرم منفی مانند ای کولای و سالمونلا عمل می­کند. این فعالیت به دلیل وجود فیمبریا (مژک­های) تیپ یک در این گونه­ های باکتریایی است که با دی-مانوز پیوند می­یابند و هم­چسبی (agglutination) بازگشت ­ناپذیر با باکتری مثل سالمونلا اتفاق می­افتد. متعاقب این هم­چسبی، باکتری همراه با مدفوع از دستگاه گوارش میزبان دفع شده و عفونت­زا نمی­باشد.

کربوهیدرات­های پرنقش تصفیه ­شده (RFC) تعریف جدیدی در عرصه پری­بیوتیک­ها می­باشد که در سال 2016 توسط گروه علمی Arm & Hammer Animal Nutrition ایالات متحده آمریکا ارائه گردیده است. RFC  اجزای حاصل از سلول مخمر ساكارومايسس سرويسيه می­باشند که با استفاده از آنزیم­ های خاصی طی هیدرولیز به دست می­آیند. RFC فرآورده نهایی حاوي گالاکتوزآمین، دی مانوز، مانان الیگوساکارید (MOS) و 1-3 , 1-6 بتاگلوکان است. RFC با فراهم کردن سازوکار دفاعی در برابر باکتری­ های بیماری­زا و سموم قارچی موجب بهبود وضعیت روده و در نهایت بهبود سلامت و عملکرد دام، طیور و آبزیان می­ شوند.

References:

  1. http://www.progressivedairy.com/topics/feed-nutrition/the-language-of-nutrition-rfc-refined-functional-carbohydrate.  Jeff Weyers, Technical Service Manager – Central Region, Arm & Hammer Animal Nutrition
  2. Walker, G. K. 2017. Effects of refined functional carbohydrates on the incidence of Salmonella in broiler breeder hens and their progeny. M.Sc. Thesis. North Carolina State University. Raleigh, North Carolina. The USA.
  3. Walker, G. K., S. Jalukar, J. Brake. 2017. Effect of refined functional carbohydrates from enzymatically hydrolyzed yeast on the presence of Salmonella spp. in the ceca of broiler breeder females, Poultry Science, 96(8):2684–2690.

اضافه کردن نظر


ویژه کشاورزی

مقدار الیگوساکارید در محصولات پری بیوتیکی مختلف متفاوت بوده و به طور معمول در حدود 20-30 درصد برای هر کدام از مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان گزارش شده­ اند. برای مقایسه و روشن شدن موضوع باید دانست که مقدار تعیین شده بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید طبق روش­ های مختلف اندازه­ گیری مانند HPLC ، GC/MS و یا آنالیز آنزیمی می ­تواند کاملاً متفاوت باشد، چون یک روش استاندارد مورد قبول عام مثل روش ­های AOAC ...
  با توجه به جایگاه فعلی صنعت دام و طیور در کشورمان و در نظر گرفتن امور مختلف بهتر است دو برنامه کوتاه و بلند مدت برای آینده هر چه روشن تر دامپروری کشور تدوین شوند. در هر یک از این دو برنامه باید چهار ستون حاکمیت، دانشگاه ، تشکل ها و صنعت را باهم و درکنارهم در نظر گرفت.  در برنامه کوتاه مدت به فرض یک ساله، نقش حاکمیت بسیار پررنگ است و حتی با توجه به شواهد بر سه اصل دیگر نیز سایه افکنده و دیگر ...
پرورش گوسفند (اصول و روش هاي مدرن در توليد). 1392. مهندس مرتضي مرادي ديوكلايي. مركز انتشارات توسعه علوم. ساري
   تولید ایرانی با استانداردهای جهانی    
به راستی چرا باید پرو­ بیوتیک در جیره غذایی استفاده کنیم؟ به چه دردی می خورد؟ با این همه مشکلات، پری­ بیوتیک را کجای دلم بگذارم؟ این سوالات معمولاً جزء اولین پرسش ­هایی هستند که در مواجه با یک مرغدار زحمتکش با آن مواجه می ­شویم. در حالی که همگی می­ دانیم افزودن چنین افزودنی خوراکی باعث افزایش قیمت جیره و در نهایت بیشتر شدن هزینه­ های تولید می­ شود. برای یافتن پاسخ درست باید ریشه­یابی کرده تا ...
مقدمه:      کنترل سالمونلا در پرورش طیور هم از نظر سلامت پرنده و هم انسان حائز اهمیت است. سالمونلا تنها در ایالات متحده، باعث یک میلیون گزارش بیماری، 19000 بستری و 380 مورد مرگ انسان در سال است. محصولات طیور آلوده از عوامل این آمار است. استفاده زیاد از آنتی­ بیوتیک موجب ایجاد مقاومت آنتی­ بیوتیک در باکتری­ های بیماری­زا شده است. از این رو به خاطر فشار روزافزون نهادهای قانونی و تقاضای بازار، ...
آزمايشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان:- آزمايشگاه همكار اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي- دارای 4 آزمایشگاه تخصصی: فیزیکوشیمیایی، میکروبی، آنالیز دستگاهی، تحقیق و توسعه- داراي موافقت اوليه آزمايشگاه همكار از اداره نظارت بر غذا و دارو- عضو انجمن آزمایشگاه های همکار- آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی با توانایی اندازه گیری آفلاتوکسین با دستگاه الایزا ریدر- داراي گواهينامه استاندارد ايزو 17025- تنها آزمايشگاه ...

ویژه گردشگری

آمار