محصولات مخمری در تغذیه گاو شیری با هم فرق دارند

اگر به دنبال یک محصول مخمری خوب برای گله گاو شیری خود هستید، تفاوت­هایی بین فرآورده­ های مختلف وجود دارند که لازم است بدانید. فرآورده ­های مخمری به عنوان یک محرک یا تنظیم کننده شکمبه به گاو شیری خورانده می­شوند اما همه آنها مشابه هم نیستند. در حالی که چند صد گونه مخمر در سراسر جهان وجود دارند، گونه ساکارومایسس سرویسیه که اغلب به عنوان مخمر نانوایی از آن یاد می­شود، گونه مورد استفاده در فرآورده­ های مخمری بوده و به طور خاص در این مقاله به آن اشاره می­گردد.

دو نوع محصول مخمری در بازار وجود دارند: 1- فرآورده­ های کشت مخمر تخمیر شده که مخمر زنده تخمیر می­شود تا تولید غلظت خاصی از متابولیت­های تخمیری به دست آید که به عنوان مواد مغذی محرک برای میکروب­های شکمبه نقش ایفا می­کنند. راه دیگر توصیف محصول نوع اول این است که آن را محصول متابولیت مخمر بنامیم. این متابولیت­ها کاملاً پایدار بوده و در دمای ذخیره نرمال، ماندگاری طولانی دارند و تحت روش­های فرآوری معمول خوراک از جمله پلت کردن حفظ می­شوند. 2- فرآورده ­های مخمر زنده که سلول­های مخمر زنده را برای حیوان میزبان فراهم می­کنند با این امید که مخمر زنده از نظر متابولیکی در شکمبه فعال بوده و مزایای تغذیه­ای برای میکروفلورای شکمبه تامین نماید. محصولات مخمر زنده پایداری زیادی ندارند، باید با مراقبت بسته­بندی گردیده و از پلت شدن پرهیز شوند زیرا دمای زیاد به طور قابل ملاحظه­ای سبب کاهش زنده­مانی مخمر می­شود.

محصولات مخمر زنده به دو شکل پایه وجود دارند. فرآورده های مخمر خشک فعال خالص که فقط دارای سلول­های مخمر هستند. این محصولات به طور کلی دارای حدود بیست میلیارد سلول مخمر زنده در هر گرم (1010×2 کلونی در هر گرم) می باشند. همچنین طیفی از محصولات ترکیبی وجود دارند که دارای مخمر خشک فعال می­باشند که با یک حامل یا رقیق کننده مخلوط شده­اند. تعداد مخمر زنده آنها در دامنه­ای از چند میلیون تا چند میلیارد سلول در هر گرم متغیر است، اما بیشتر محصولات ترکیبی به طور کلی حدود پنج میلیارد واحد کلونی در هر گرم (109×5) را تضمین می­کنند یا حدود 25% مخمر خشک فعال دارند.

نظریه پشتیبان خوراندن مخمر زنده این است که سلول­های مخمر پس از ورود به شکمبه دوباره آبدار شده و از نظر متابولیکی فعال می­گردند، اما شکمبه دارای محیط بسیار سختی برای سلول مخمر است تا مخمر بتواند به درستی این نقش را ایفا نماید. شکمبه یک محیط بی­هوازی با کمبود اکسیژن برای سوخت و ساز هوازی و دارای دمای 39 درجه سانتیگراد می­باشد درحالی که دمای مناسب برای فعالیت مخمر زنده 30 درجه می­باشد، فشار اسمزی زیاد ناشی از مولکول­های کوچک تولید شده توسط باکتری­ها در شکمبه وجود دارد که می­تواند بر جذب ماده مغذی و انتشار درون سلولی مخمر اثر بگذارد. همچنین رقابت باکتریایی شدیدی برای قندها وجود دارد که کار مخمر برای به دست آوردن غذا را دشوار می­سازد.

جمعیت میکروبی بزرگ در شکمبه نیز می­تواند منجر به حمله آنزیم­های باکتریای به دیواره سلولی مخمر و پارگی آن شود. سلول­های مخمر زنده نمی­توانند ترکیبات غذایی پیچیده مانند نشاسته یا فیبر را هضم کنند و فقط قادر به جذب قندهای ساده هستند، در نتیجه مخمر نمی­تواند به طور مستقیم خوراک را برای حیوان میزبان پیش هضم نماید. لذا مزیت خوراندن مخمر زنده به خاطر مواد مغذی محتویات سلولی مخمر در زمان لیز شدن (شکسته شدن) سلول است و نمی­تواند به طور مستقیم به دلیل هضم اجزای خوراک باشد.

پنداشته می­شود که مخمر زنده به عنوان یک موجود بی­هوازی اختیاری اثر پسمانده­خواری اکسیژن در شکمبه دارد و اکسیژن وارده به شکمبه در هنگام  مصرف آب و خوراک توسط حیوان را می­زداید. از آنجایی که اکسیژن برای میکروب های بی­هوازی اجباری سمی است، فرض شده است که این اثر پسمانده­ خواری یک نقش مهم برای مخمر زنده است. با این حال شکمبه دارای درصد بالایی از جمعیت باکتری­های بی­هوازی اختیاری است که نقش مشابهی دارند. از این رو معنی­دار بودن پسمانده­ خواری اکسیژن توسط مخمر غیرمحتمل است. پیداست که طبیعت از قبل مسئله اکسیژن در شکمبه را حل کرده است.

همچنین شایان ذکر است که مخمر زنده نمی­تواند به طور موفقیت­آمیزی به عنوان یک جمعیت در شکمبه رشد کند و به عنوان موجود گذرا در نظر گرفته می­شود (کنگ و همکاران، 1997). مخمر در یک محیط بی­هوازی مانند شکمبه بسیار کند رشد می­کند. سلول مخمر در حین تخمیر بی­هوازی میزان 54 کیلوکالری انرژی آزاد به ازای هر مول گلوکز تولید می­نماید که در محیط هوازی 686 کیلوکالری است. تخمیر هوازی از آنزیم­های تنفسی میتوکندری استفاده می­کند. به علت این اختلاف انرژی تولیدی، رشد یک نسل مخمر بیش از نرخ بازچرخ مایع شکمبه طول می­کشد و سلول­های مخمر از شکمبه شسته می­شوند، قبل از اینکه امکان استقرار در شکمبه به عنوان یک جمعیت پایدار وجود داشته باشد. در مقابل، باکتری­های شکمبه فاصله نسلی بسیار کوتاهی (نرخ رشد زیاد) دارند و همچنین به ذرات خوراک، دیواره یا مایع شکمبه می­چسبند.

از آنجایی که محصولات مخمر زنده باید در زمان ذخیره زنده بمانند پس بسته­بندی خاص و یا نگهداری در دمای سرد باید به کارگرفته شود تا از یک زمان ماندگاری قابل قبول به ویژه در دمای زیاد اطمینان حاصل شود. سلول­های مخمر به اکسیداسیون طی ذخیره حساس هستند مگر اینکه در خلا بسته بندی شوند یا با یک گاز خنثی مانند نیتروژن برای حذف اکسیژن پاکسازی صورت گیرد. اثر اکسیداسیون برروی زنده­مانی مخمر وابسته به دماست یعنی شرایط دمایی گرمتر موجب سرعت کشتن بیشتر می­شود.

 فرآورده­های مخمر تخمیر شده (متابولیت) و محصولات مخمر زنده هر دو نوع محصول می­توانند برای حیوان مفید باشند. دلایل اصولی وجود دارند مبنی بر اینکه کشت مخمر تخمیر شده موثرتر است. برای مثال، کشت مخمر در مقایسه با مخمر زنده طی یک تحقیق بر روی 150 راس گاو شیری در عربستان اثرات بهتری داشت (الشیخ و همکاران، 2002). کشت مخمر تخمیر شده نتیجه تخمیر کنترل شده است که به دنبال آن خشک کردن کنترل شده صورت می­گیرد. زنده­ مانی مخمر فقط در حین مرحله تخمیر بی­هوازی در فرآیند تولید حائز اهمیت است. زنده­مانی مخمر در محصول تخمیر شده نهایی نسبت به پایداری در حین ذخیره یا بازدهی تغذیه حیوان اهمیت ندارد. در حین تخمیر، مخمر متابولیت ­هایی تولید می­کند که اثر تحریکی بر باکتری­ها و پروتوزوای شکمبه و باکتری­های روده دارند. در نشخوارکنندگان، این نتایج منجر به بهبود فعالیت شکمبه و بازدهی تولید می­گردد.

 

منابع:

Alshaikh, M. A., M. Y. Alsiadi, S. M. Zahran, H. H. Mogawer, T. A. Aalshowime. 2002. Effect of feeding yeast culture from different sources on the performance of lactating Holstein cows in Saudi Arabia . Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 15(3):352-356.

Kung, L.. Jr., E.M. Kreck, R.S. Tung, A.O. Hession, A.C. Sheperd, M.A. Cohen, H.E. Swain, J.A.Z. Leedle. 1997. Effects of a live yeast culture and enzymes on in vitro ruminal fermentation and milk production of dairy cows. Journal of Dairy Science, 80(9): 2045–2051.

اضافه کردن نظر


ویژه کشاورزی

    با توجه به جایگاه فعلی صنعت دام و طیور در کشورمان و در نظر گرفتن امور مختلف بهتر است دو برنامه کوتاه و بلند مدت برای آینده هر چه روشن تر دامپروری کشور تدوین شوند. در هر یک از این دو برنامه باید چهار ستون حاکمیت، دانشگاه ، تشکل ها و صنعت را باهم و درکنارهم در نظر گرفت.   در برنامه کوتاه مدت به فرض یک ساله، نقش حاکمیت بسیار پررنگ است و حتی با توجه به شواهد بر سه اصل دیگر نیز سایه افکنده ...
پرورش گوسفند (اصول و روش هاي مدرن در توليد). 1392. مهندس مرتضي مرادي ديوكلايي. مركز انتشارات توسعه علوم. ساري
   تولید ایرانی با استانداردهای جهانی    
مزایای استفاده از افزودنی­ های خوراکی مانند پرو­ بیوتیک برکسی پوشیده نیست و در مقالات متعدد نیز به طور گستره به آن پرداخته شده است. تا اینجا سناریوی فیلم خوب پیش رفته است. اما سکانس­ های ناخوشایندی نیز گاهی اوقات دیده می­ شوند که در زیر به چند مورد اشاره می­ شود.   بیاییم از سوداگری و افسونگری نمایشگاه ­های تجاری مختلف شروع کنیم. هنگامی که شما با مدیر بازاریابی یک شرکت افزودنی خوراکی صحبت می­ ...
مقدمه:      کنترل سالمونلا در پرورش طیور هم از نظر سلامت پرنده و هم انسان حائز اهمیت است. سالمونلا تنها در ایالات متحده، باعث یک میلیون گزارش بیماری، 19000 بستری و 380 مورد مرگ انسان در سال است. محصولات طیور آلوده از عوامل این آمار است. استفاده زیاد از آنتی­ بیوتیک موجب ایجاد مقاومت آنتی­ بیوتیک در باکتری­ های بیماری­زا شده است. از این رو به خاطر فشار روزافزون نهادهای قانونی و تقاضای بازار، ...
آزمايشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان:- آزمايشگاه همكار اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي- دارای 4 آزمایشگاه تخصصی: فیزیکوشیمیایی، میکروبی، آنالیز دستگاهی، تحقیق و توسعه- داراي موافقت اوليه آزمايشگاه همكار از اداره نظارت بر غذا و دارو- عضو انجمن آزمایشگاه های همکار- آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی با توانایی اندازه گیری آفلاتوکسین با دستگاه الایزا ریدر- داراي گواهينامه استاندارد ايزو 17025- تنها آزمايشگاه ...

ویژه گردشگری

آمار